ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลเมืองแฝก 
     
โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) 
      กองส่งเสริมการเกษตร - องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก จัดโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ตำบลเมืองแฝกประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ ขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน เกิดภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ฤดูฝนมีน้ำท่วมขั
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 
      วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก โดยมี นางจุฑามาศ  ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ได้เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองแฝกที่ประ
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ 
     
โครงการอบรมคุณธรรม จริบยธรรม ปี พ.ศ. 2562 
     
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน 
      ประชาสัมพันธ์การใช้ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
     
รูปภาพประกอบ ลอยกระทง 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส บ้านหนองขุนปราบน้อย ม.17 
     
โครงการประชุมประชาคม หมู่ 9 บ้านห้วยมะไฟ 
      โครงการประชุมประชาคม หมู่ 9 บ้านห้วยมะไฟ เรื่อง รับเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00 น.
งานแห่เทียน 
      งานแห่เทียนวันออกพรรษา 4 ต.ค.52
สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,496,997

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.