ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานนโยบายและแผน
ส่วนการคลัง
งานสังคมสงเคราะห์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
งานเรื่องร้องเรียนต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ  


นายอัสดาวุฒิ ตอรบรัมย์
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 0872571058


นายสุทิน สเทิงรัมย์
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 0902537938


นางจรรยา แสงทะรา
เลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 0868820061


น.ส.อำพร สำรวมรัมย์
สมาชิกสภา ม.1
โทรศัพท์ : 0659581382


นายทูลย์ ปาสานัย
สมาชิกสภา ม.2
โทรศัพท์ : 0934646044


นายประเสริฐ แก้วกล้า
สมาชิกสภา ม.3
โทรศัพท์ : 0889921610


นางนฤมล พรมกล้า
สมาชิกสภา ม.4
โทรศัพท์ : 0615160536


นายสิทธิพร ซอมรัมย์
สมาชิกสภา ม.5
โทรศัพท์ : 0821140632


น.ส.วิลาวัลย์ เสนาโนฤทธิ์
สมาชิกสภาพ ม.6
โทรศัพท์ : 0910095439


นายประเสริฐ ดีต่อ
สมาชิกสภา ม.7
โทรศัพท์ : 0829295312


นายทองอ่อน ใจกล้า
สมาชิกสภา ม.8
โทรศัพท์ : 0830328269


นางทุมมา แก้วโกย
สมาชิกสภา ม.9
โทรศัพท์ : 0837381244


นายเดช อ่อนศรี
สมาชิกสภา ม.10
โทรศัพท์ : 0996962341


นายไหม สุพบ
สมาชิกสภา ม.11
โทรศัพท์ : 0898481232


นายสุนทร สมร่าง
สมาชิกสภา ม.12
โทรศัพท์ : 0649792745


นายธีระ เสริมรัมย์
สมาชิกสภา ม.16
โทรศัพท์ : 0933816313


นายกิตติยาณัฐ นิธิศปัทมาพงศ์
สมาชิกสภา ม.17
โทรศัพท์ : 0903277867
เว็บไซต์บริการ
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม EIT
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
งานบริหารบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,896,737

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.