ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายปรีชา สองสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ : 0981036794


นางสาวจุฬาลักษณ์ เปลี่ยนไธสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0621602179


นางสาวกัณฐญา มุ่งดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0922556194


นางสาวหนูจันทร์ ปัตตายะโส
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0622973976


นางสาวอนิสรา ปักเคยะกา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0980958231


นางสาวณัฏฐกานต์ ประมวลพืช
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0945181707


นางสาวจุฑารัตน์ จำปามูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0887042868


นายสมชาย สมร่าง
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 0871013712


นายจักรพันธ์ บุญเลี้ยง
จ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 0000000000
สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,497,159

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.