ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


ส.ต.ท.พุฒิพัฒน์ ธัญโรจน์วรภัทร
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

โทรศัพท์ : 085-0284140


นางศิริรัตน์ แทนพลกรัง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

โทรศัพท์ : 0859103588


นายสนิท หงษ์ษา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ : 0851383121


นางสาวมะลิ สิงห์รัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0628963355


นางสาวภัทรชพร สมภพ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0837300733


นายวรากร เวทย์ไธสง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0908213667


นายธนากร ชินโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏฺิบัติการ


นายอัศวิน สิมศิริวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0848269180


นางสาวกนกนารถ ชาติรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0841111125


นายวรวุฒิ แสงทะรา
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0000000000


นางสาวกัลนิภา แซ่อึ้ง
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0644414623
สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,497,034

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.