ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานนโยบายและแผน
ส่วนการคลัง
งานสังคมสงเคราะห์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
งานเรื่องร้องเรียนต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


ส.ต.ท.พุฒิพัฒน์ ธัญโรจน์วรภัทร
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

โทรศัพท์ : 085-0284140


นางศิริรัตน์ แทนพลกรัง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

โทรศัพท์ : 0859103588


นายสนิท หงษ์ษา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ : 0851383121


นางสาวมะลิ สิงห์รัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0628963355


นางสาวภัทรชพร สมภพ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0837300733


นายวรากร เวทย์ไธสง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0908213667


นายธนากร ชินโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏฺิบัติการ


นายอัศวิน สิมศิริวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0848269180


นางสาวกนกนารถ ชาติรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0841111125


นายวรวุฒิ แสงทะรา
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0000000000


นางสาวกัลนิภา แซ่อึ้ง
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0644414623
เว็บไซต์บริการ
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม EIT
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
งานบริหารบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,896,747

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.