ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

ราษฏรส่วนใหญ่ในเขตตำบลเมืองแฝก มีอาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้นการรวมกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และทางด้านการเพิ่มผลทางการเกษตรเพื่อให้มีรายได้เสริม แต่การรวมกลุ่มดังกล่าวไม่ค่อยประสบผล  สำเร็จเท่าที่ควร การรวมกลุ่มดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

                หมู่ที่       2              กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้า

                หมู่ที่       13           กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ

                หมู่ที่       13           กลุ่มทอผ้าเลี้ยงไหม,  กลุ่มเลี้ยงไหม

                หมู่ที่       14           กลุ่มเกษตรทำนา

จุดเด่นของพื้นที่ (เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

                   พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเมืองแฝกเป็นพื้นที่ราบและเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลักของราษฎรคือ  การทำนา แต่เนื่องจากในพื้นที่ตำบลเมืองแฝก  ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพียงพอต่อการเกษตร จึงทำให้บางปีผลผลิตได้น้อยส่วนอาชีพรองที่ราษฎรทำแทบทุก

สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.228.52.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,490,345

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.