ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

1. จำนวนบุคลากรในส่วนต่างๆ ตามแผนอัตรากำลังดังนี้

     (1)  สำนักปลัด ฯ

                -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            จำนวน                   1              อัตรา

                -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน          จำนวน                   1              อัตรา

                -  บุคลากร                                                             จำนวน                   1              อัตรา

                -  เจ้าหน้าที่ธุรการ                                               จำนวน                   1              อัตรา

                -  ลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง)                     จำนวน                   1              อัตรา

                -  พนักงานจ้างภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)     จำนวน                   1              อัตรา

                -  ลูกจ้างชั่วคราว                                                  จำนวน                   2              อัตรา

                                * รวมบุคลากรที่มีอยู่                           จำนวน                   8              อัตรา

    (2) ส่วนการคลัง            

-  เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี       จำนวน                   1              อัตรา

-   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                             จำนวน                   1              อัตรา

-    พนักงานจ้างภารกิจ                                      จำนวน                   1              อัตรา

                *รวมบุคลากรที่มีอยู่                            จำนวน                  3              อัตรา

    (3)   ส่วนโยธา

-  เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง                               จำนวน                   1              อัตรา

-  พนักงานจ้างภารกิจ                                        จำนวน                   1              อัตรา

                *รวมบุคลากรที่มีอยู่                            จำนวน                   2              อัตรา

    (4 )  ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม

-  นักวิชาการศึกษา                                              จำนวน                   1              อัตรา

-  นักพัฒนาชุมชน                                              จำนวน                   1              อัตรา

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ครูผู้ดูแลเด็ก)       จำนวน                   2              อัตรา

                *รวมบุคลากรที่มีอยู่                            จำนวน                   4              อัตรา

    (5)  ส่วนสาธารณะสุข

-  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                           จำนวน                   1              อัตรา

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ                                 จำนวน                   1              อัตรา

                *รวมบุคลากรที่มีอยู่                            จำนวน                   2              อัตรา

 

2. ระดับการศึกษา                   

                มัธยมศึกษา/  อาชีวะ                           จำนวน                   4              คน

                ปริญญาตรี                                            จำนวน                   14           คน

 

3.   สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล   เปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี

 

 

สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,497,101

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.