ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโรงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

                1)  ด้านการคมนาคม

                 -ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท จำนวน 1 สาย ติดต่อระหว่างตำบลถึงอำเภอลำปลายมาศรวมระยะทาง 25 กม. สภาพการคมนาคมเป็นหลุมเป็นบ่อในการเดินทาง

                       -ถนนลูกหินคลุก จำนวน 5 สาย เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และตำบล พรสำราญ อำเภอคูเมือง ตำบลบุโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในการเดินทาง

 

            2)  การโทรคมนาคม

การสื่อสารในตำบลเมืองแฝกเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์โดยการใช้บริการจากตู้ไปรษณีย์บ้านหนองเก้าข่า ส่วนการใช้โทรศัพท์ภายในตำบลมีการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่   และหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์จำนวน  17  แห่ง

 

3) การไฟฟ้า  

ตำบลเมืองแฝกมีไฟฟ้าบริการในตำบล โดยคำนวณจากหลังคาเรือนทั้งหมด พบว่ามี ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 99.50 อีกประมาณร้อยละ 0.50 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการขยายเระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มแสงสว่างในยามค่ำคืน Situs Slot Gacor

4) แหล่งน้ำ

                        4.1  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                                -  ลำน้ำ, ลำห้วย                                       5           สาย

                                                -  แหล่งน้ำสาธารณะ                          15          แห่ง

                                4.2  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                                -  บ่อน้ำโยก                                          18           แห่ง

                                                -  ประปาหมู่บ้าน                                 13           แห่ง

                                                -  ฝาย                                                     9              แห่ง

                                                -  บ่อน้ำตื้น                                           6              แห่ง

                                                -  ถังเก็บน้ำ (ฝ 99)                              2              แห่ง

 

สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,497,060

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.