ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

1. การศึกษา

                                -โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา                                    9               แห่ง

                                -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                 -               แห่ง

                                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์                                        1               แห่ง

 

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                -วัด                                                                                         9                แห่ง

                                -สำนักสงฆ์                                                                           5                แห่ง

 

3.  การสาธารณสุข

ในเขตตำบลเมืองแฝก มีสถานีอนามัยประจำตำบล ตั้งให้บริการประชาชนโดยผู้เข้ารับการรักษาจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงมากนัก หากเป็นโรคที่ร้ายแรงจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปลาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ โดยให้บริหารสาธารณสุขประกอบด้วย

                                -  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองครกประจำ ต.เมืองแฝก     1              แห่ง

                                -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                                     17             แห่ง

                                -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน

                                -  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน                                             17             แห่ง

 

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                - ที่ทำการตำรวจชุมชน       1  แห่ง

- สถานีดับเพลิง   1   แห่ง Slot88

 

5.  สวัสดิการสังคม

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก/ สตรี/คนชรา/ คนพิการ

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ที่เชื้อเอดส์

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง

 

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,497,022

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.