ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานนโยบายและแผน
ส่วนการคลัง
งานสังคมสงเคราะห์
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
งานเรื่องร้องเรียนต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

                1)  ลักษณะที่ตั้ง   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกเป็นส่วนหนึ่งใน 17 ตำบลของอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลาย  ประมาณ 25  กิโลเมตร ตามทาง รพช. สายลำปลายมาศ-คูเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์( ตามแผนที่แนบ) และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลคูเมือง  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้     ติดต่อกับตำบลทะเมนชัย   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลพระคู   อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์ Slot Gacor

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลโคกสะอาด   อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

 

2)   เนื้อที่  

ตำบลเมืองแฝกพื้นที่ทั้งหมด40,994ไร่ หรือประมาณ65.56 ตารางกิโลเมตร

 

3)  ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเมืองแฝกเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ โดย จะมีที่ดินสูงๆต่ำๆทั้งตำบล มีหนองสาธารณะและมีคลองชลประทานผ่านแต่คลองชลประทานไม่มีน้ำในฤดูแล้ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์

 

4)  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3  ฤดู  คือ

                                -  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

                                -  ฤดูฝน   ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม

                                -  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือน ตุลาคม มกราคม

 

5)  การปกครอง  

การปกครองตำบลเมืองแฝก แบ่งการปกครองเป็น 17  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1   บ้านเมืองแฝก                       หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่

หมู่ที่ 2    บ้านหนองครก                    หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม

หมู่ที่ 3    บ้านหนองเก้าข่า                 หมู่ที่ 12 บ้านหนองนกเขียน

หมู่ที่ 4    บ้านหนองแวง                     หมู่ที่ 13 บ้านสระบัว

หมู่ที่ 5    บ้านหนองสองห้อง            หมู่ที่ 14 บ้านหนองตาด

หมู่ที่ 6   บ้านหนองขุนปราบ            หมู่ที่ 15 บ้านเมืองไผ่

หมู่ที่ 7    บ้านตูบช้าง                           หมู่ที่ 16 บ้านโคกสว่าง

หมู่ที่ 8    บ้านหนองเม็ก                     หมู่ที่ 17 บ้านหนองขุนปราบน้อย

หมู่ที่ 9    บ้านห้วยมะไฟ

 

6) ประชากร 

ตำบลเมืองแฝกมีประชากรทั้งสิ้น 10,124 คน แยกเป็น  ชาย 5,025 คน    หญิง5,099คนความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน/ตารางกิโลเมตร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งตำบล จำนวน 7,335 คนแยกเป็น ชาย 3,627 คน หญิง 3,708 คน สามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

 

 

 

 

หมายเหตุ  -  ข้อมูลประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอลำปลายมาศ ณ เดือน พฤษภาคม 2552

          -   การแสดงรายได้เฉลี่ยจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน.    เดือน พฤษภาคม   2552

 

เว็บไซต์บริการ
เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม EIT
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
งานบริหารบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,896,654

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.