ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

Facebook อบต.เมืองแฝก

หมู่บ้านในเขต อบต.
อบต.ในเครือข่าย
งานสังคมสงเคราะห์
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งบประมาณ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ITA
งานกิจการสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

 

1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 31,096 บาท/คน/ปี

 

2)  การเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเมืองแฝกเอื้อต่อการเกษตรคือ การทำนาข้าวซึ่งข้าว

ที่ชาวบ้านในตำบลเมืองแฝกส่วนใหญ่นิยมปลูกคือ ข้าวหอมมะลิและไร่อ้อย

 

3)  ปศุสัตว์  

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชาชนในตำบลประกอบอาชีพทำนาทำไร่เป็นอาชีพหลัก  การเลี้ยงสัตว์จึงมีไม่มากนัก  จะมีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ สัตว์ที่เลี้ยงมี โค กระบือ  สุกร  เป็ด ไก่  เป็นต้น

 

4)  อุตสาหกรรม 

เนื่องจากตัวอำเภอที่ตำบลเมืองแฝกตั้งอยู่ คืออำเภอลำปลายมาศ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 แห่ง แต่ในตำบลเมืองแฝกมีธุรกิจคือโรงสีข้าวขนาดเล็ก  จำนวน  66  แห่ง

 

5)  แรงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาแรงงานส่วนมากขาดความรู้ทักษะอีกทั้งไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้าไปทำงานในต่างจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้ตำบลไม่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

 

6)  การพาณิชย์และการบริการ 

เนื่องจากที่ตั้งของตำบลอยู่ไกลจากอำเภอมาก และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร ดังนั้นจึงเป็นผลให้การพาณิชย์และการบริการในเขตของตำบลมีไม่มากจะมีก็เพียงแต่ร้านเล็กๆ ซึ่งค้าขายสินค้าเล็กๆ น้อยๆ เนื่องจากชาวบ้านมักจะนิยมไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญจากห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด Slot Gacor

 

7) การท่องเที่ยว  

ตำบลเมืองแฝกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวแต่อย่างใด จะมีก็แต่เพียงงานประเพณีของตำบล คือ งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,  งานแห่เทียนพรรษา ซึ่งจัดเป็นงานเล็กๆ ภายในตำบล

 

 

เอกสารประกอบ
สาส์นจากนายกฯ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.เมืองแฝก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.222.218.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,665,305

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึ่งพอใจ
งานสวัสดิการสังคม
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานภายในตำบลเมืองแฝก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
179 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666263
Email : muangfak@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.